Projektet / Drejebog / Win Win Win

Win Win Win

Der er fordele for alle parter ved en oprettelse af en Forenings SFO. Modellen har børnene som omdrejningspunkt i forhold til at få skabt en hverdag, der giver en god sammenhæng for børnene, og som giver dem nogle unikke rammer for at deltage i foreningsaktiviteter. Alle børn får således mulighed for at dyrke motion hver dag og ikke mindst mulighed for at indgå i fællesskabet i foreningerne.
 
Det er dog ikke kun børnene, der vinder ved en indførelse af SFO’en, deres forældre gør også, ved at der ikke længere skal bruges tid på at komme hjem og sørge for, at børnene kommer af sted til foreningsaktiviteter, samtidig med at der også skal laves mad og lektier. I og med at børnene har overstået deres foreningsaktiviteter, når forældrene henter dem i SFO’en, giver det mere ro til samvær og lektielæsning derhjemme.
 
Den første tid har også resulteret i et stigende antal voksenmedlemmer i foreningen, hvilket vidner om mere overskud hos de voksne.
 
Foreningerne vinder ved et stigende antal medlemmer og nye trænere til klubben, og ved i endnu højere grad at blive omdrejningspunkt og samlingspunkt for lokalsamfundet.
 
Pædagogerne vil opleve et kompetenceløft i forhold den nye rolle som sparringspartner for unglederne, og får samtidig en ny platform for at observere og understøtte de enkelte børn i forhold til deres deltagelse i foreningsaktiviteterne.
 
Erfaringerne fra Nr. Felding har endvidere vist, at Forenings SFO’en har ført til roligere børn, hvilket har givet mulighed for flere kreative aktiviteter ”hjemme” i SFOén end før opstarten.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202