Projektet / Resultatrapport / Trivsel

Trivsel

Et af formålene med Forenings SFO’en var, at børnene gennem øget bevægelse og ved indgåelse i nye fællesskaber skulle opnå en generel bedre trivsel.

Resultater

 • Der er 93 % af børnene, der efter opstarten af Forenings SFO’en har det enten godt eller meget godt, og 7 % af børnene har det nogenlunde. Før opstarten havde 82 % af børnene det godt eller meget godt, 16 % havde det nogenlunde og 2 % havde det dårligt eller meget dårligt. Efter opstarten af SFO’en har 0 % det dårligt eller meget dårligt

 • 93 % af forældrene vurderer, at Forenings SFO’en har en god eller meget god virkning på børnene, og at Forenings SFO’en dermed har haft en positiv indflydelse på børnenes trivsel

 • Forenings SFO har en god eller meget god indvirkning på 93 % af børnene

 • Børnene får positiv energi, er glade og motiverede og har færre konflikter

 • Pædagogerne i SFO’en ser et stort potentiale i konceptet i forhold til børnenes trivsel og mulighed for inklusion

 • Koncentrationsniveauet hos børnene er øget

 • Foreningsaktiviteter som platform for inklusion og trivsel

 

Metode

 • Interview med pædagogerne i SFO’en forud for opstarten i forhold til Forenings SFO’ens inklusionspotentiale.
 • Spørgeskema fra SFO’en til forældrene både før og efter opstarten af SFO’en om børnenes generelle trivselsniveau.
 • Spørgeskema fra GIF efter opstarten til forældrene om Forenings SFO’ens indvirkning på børnene.
 • Udtalelser fra skoleleder i Nr. Felding, Jette Lund
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202