Tjekliste

Det der i første omgang er vigtigt er:
 
• At få involveret nøglepersoner
 
• At hver aktør får forhold sig til egen organisation og de ændringer en Forenings SFO kan medføre, og derefter sikre sig, at der stadigvæk er opbakning.
 
• At få lavet en tidsplan i forhold til forventet opstart og få en realistisk forventningsafstemning i forhold til aktørernes mulighed for at blive klar til den nye ordning.
 
• At få placeret ansvaret for implementeringen af projektet ved en projektledelse.
 
• At få lagt beslutningskompetencen de rigtige steder, så der ikke opstår unødige
flaskehalse, der kan forsinke processen.
 
• At møder lægges til mindst mulig gene for de frivillige. De frivillige bruger deres fritid, mens det for skolen/SFO’en er en del af deres arbejde.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202