Samarbejdsaftaler

Med henblik på at få skabt størst mulig gennemsigtighed og et smidigt partnerskab anbefales det, at der laves en samarbejdsaftale mellem SFO’en og foreningen. Foreningen er formelt set at betragte som en leverandør til SFO’en i det, SFO’en betaler foreningen for i samarbejde med dem at stå for en række aktiviteter.
 
Samarbejdsaftalen kan indeholde følgende emner:
 
• Antal aktivitetstimer pr. uge
 
• Tidsrum for afholdelsen af aktiviteter
 
• Faciliteter hvor aktiviteterne skal afholdes
 
• Ansvarsfordeling mellem frivillige og pædagoger
 
• Forpligtelse til at indgå i et fælles kursusforløb, herunder uddannelse af ungledere
 
• Indhentning af børneattester
 
• Forpligtelse for SFO’en i forhold til at medfølgende personale til aktiviteterne
 
• Udvikling af nye tilbud, så alle børn kan være med
 
• En fælles pædagogisk tilgang til børnene
 
• Løbende dialogmøder
 
• Beløb for aktiviteter
 
• Ansvarsfordeling i forhold til ledelse af henholdsvis frivillige og pædagoger
 
• Kommunikationsaftale i forhold til interessenter
 
• Tilskudsmuligheder for foreningen
 
• En opstarts- og slutdato for en given aftaleperiode
 
• Betalingsfrister
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202