Projektet / Drejebog / Samarbejde mellem medarbejdere og frivillige

Samarbejde mellem medarbejdere og frivillige

En af grundstenene i Forenings SFO’en er det samarbejde om foreningsaktiviteten som foregår mellem pædagogen og den frivillige fra foreningen. Samarbejdet er med til at skabe rammer for, at alle børn kan deltage, idet pædagogen er med til at støtte op om børnene og tager sig af småkonflikter, eller hvis der er børn, der trænger til ekstra støtte. Det giver den frivillige mulighed for at koncentrere sig om at afvikle den pågældende aktivitet, så aktiviteterne ikke stopper, fordi der er et barn, der har slået sig, eller ikke lige har lyst til at deltage, og opgavedelingen er således med til at sikre, at aktiviteten kan afvikles.
 
Det, at der er en pædagog med til aktiviteterne til at sørge for, at børnene er klar, og at der er ”ro” til at få gennemført aktiviteten, gør forenings SFO’en til en oplagt mulighed for unge til at prøve kræfter med trænerrollen, fordi de har støtte fra en professionel voksen i deres arbejde med børnene. Unglederne selv har ved et interview også givet udtryk for, at noget af det sværeste at skulle håndtere som ungleder er konflikter med børnene, og at de lærer af pædagogerne, hvordan man håndtere konflikter. De giver endvidere udtryk for, at det er rart, at pædagogerne trøster børnene og at de tager sig af de børn, der ikke lige er motiverede for at deltage.
 
Det giver endvidere mulighed for, at de børn, der normalt vil have svært ved at begå
sig indenfor rammerne af en normal foreningsaktivitet, ved denne model kan få ekstra støtte til at deltage, og at modellen dermed rummer mulighed for inklusion af alle børn i foreningslivet. Det er i den forbindelse vigtigt, at aktiviteterne tilrettelægges således, at alle børn har mulighed for succesoplevelser uanset evner, og hovedfokus er på idræt, leg og bevægelse, og ikke alene på den idrætsfaglige disciplin. Netop samarbejdet mellem pædagogen og den frivillige er med til at understøtte denne tilgang. Pædagogerne får også ved nedenstående fordeling af rollerne en ny platform i forhold til at observere børnene, og til dialog med forældrene, når disse kommer og henter børnene ved aktiviteten.
 
Pædagogerne har ansvaret for:
 
• For at børnene er omklædte
 
• At der er ro og orden
 
• Samler børnene midt i hallen så de er klar
 
• Tager sig af evt. opståede konflikter
 
• Observerer at det enkelte barn kan matche udfordringen
 
• Observerer at det enkelte barn bliver udfordret
 
• Sparrer med unglederen omkring aktiviteten
 
• Sparrer med unglederen omkring udfordringerne til det enkelte barn
 
• Stiller sig til rådighed hvis unglederen har brug for det, ift. Aktiviteten
 
• Ved afslutning af aktiviteten samler pædagogen og unglederen børnene
 
• Ved afslutning af aktiviteten har pædagogen ansvaret for;
 
• Omklædning
 
• Hjemsendelse
 
• Tjek ind – tjek ud
 
 
Unglederne har ansvaret for:
 
• Planlægning af aktiviteten
 
• Udførelse af aktiviteten
 
• Møde til tiden
 
• Være klar til aktiviteten skal starte
 
• Give besked ved afbud
 
• Selv finde en afløser v/sygdom
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202