Projektet / Drejebog / Kort projektbeskrivelse / Samarbejde

Samarbejde

Pædagogerne og de frivillige i foreningerne samarbejder om foreningsaktiviteterne,
hvilket sikrer de bedst mulige rammebetingelser for, at alle børn kan deltage og rummes i foreningsaktiviteterne.
 
De frivillige får i uddannelsesforløbet også en introduktion til den pågældende skoles
pædagogiske tilgang, således at børnene i høj grad kommer til at opleve den samme tilgang og metoder uanset om de befinder sig på skolen eller i hallen.
 
Samarbejdet beskrives yderligere ved gennemgangen af kursusforløbet.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202