Projektet / Resultatrapport

Resultatrapport

Pilotprojektet i Nr. Felding har resulteret i:
 

Aktivitetsniveau

• 100 % af børnene i 0.-4. klasse er foreningsaktive efter opstarten af Forenings
SFO’en. Før opstarten var 76 % af børnene foreningsaktive

• Det gennemsnitlige aktivitetsniveau pr. barn er steget fra 1,3 til 2,2 aktiviteter om ugen efter opstarten af Forenings SFO’en. Dertil skal lægges ”dagens sport” som mange børn gør brug af

• Børnene får afprøvet flere sportsgrene og deltager i flere aktiviteter, end de ville have gjort, hvis Forenings SFO ikke fandtes

• På grund af mere ro bliver der nu tilbudt op til dobbelt så mange kreative
aktiviteter i SFO’en end før opstarten
 

Trivsel

• Der er 93 % af børnene, der efter opstarten af Forenings SFO’en har det enten godt eller meget godt, og 7 % af børnene har det nogenlunde. Før opstarten havde 82 % af børnene det godt eller meget godt, 16 % havde det nogenlunde og 2 % havde det dårligt eller meget dårligt

• Forenings SFO har en god eller meget god indvirkning på 93 % af børnene

• Børnene får positiv energi, er glade og motiverede og har færre konflikter

• Pædagogerne i SFO’en ser et stort potentiale i konceptet i forhold til børnenes trivsel og mulighed for inklusion

• Koncentrationsniveauet hos børnene er øget

• Foreningsaktiviteter som platform for inklusion og trivsel
 

Familie

• 84 % af forældrene mener, at Forenings SFO’en enten har en god eller meget god indvirkning på familiens hverdag

• Antallet af meget travle eller stressede familier er faldet fra 23 % til 3 %

• Andelen af familier med en tilpas hverdag er steget fra 10 % til 25 %

• Forældrene vurderer overordnet, at Forenings SFO har en positiv indvirkning på familielivet, og at ordningen primært bidrager til mere tid og ro til samvær i familien
 

Forening – Nr. Felding GIF

• Foreningen har fået en stigning i medlemstallet i aldersgruppen 0-12 år på 114 %, hvilket svarer til 250 børn

• Der opleves endvidere en stigning i antallet af voksne medlemmer

• En ændret tilgang til sport med mere fokus på leg og bevægelse end på at vinde

• En forening der kan rumme ALLE børn uanset deres forudsætninger

• Der er sket en udvidelse af foreningsaktiviteterne

• Foreningen har fået 24 nye ungledere på kontrakt, og der har kun været få skeptikere

• Foreningen har opnået en større synlighed i lokalsamfundet og er blevet et omdrejningspunkt for fællesskab

• En tilpasning af foreningens organisationsstruktur

• Et styrket samarbejde med andre foreninger
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202