Projektet / Drejebog / Kort projektbeskrivelse / Resultater

Resultater

Pilotprojektet i Nr. Felding har resulteret i:

• At alle børn går til mindst en foreningsaktivitet
 
• At børnene har øget deres antal af idrætsaktiviteter
 
• En kraftig stigning i antallet af børnemedlemmer i den lokale idrætsforening
 
• 24 nye ungledere i alderen 13-17 år til foreningen i løbet af det første år
 
• En øget sammenhængskraft i lokalsamfundet med idrætsforeningen som
omdrejningspunkt
 
• Et stigende antal voksenmedlemmer til foreningen
 
Forældrene oplyser, at de oplever, at børnene er mere rolige efter opstarten af forenings SFH’en, og at de oplever, at der er mere tid og ro til f.eks. lektielæsning eller socialt samvær i familien.

I SFH’en oplever pædagogerne, at ordningen har givet mere ro, og at det derved faktisk er blevet mere tid til flere kreative aktiviteter med børnene end tidligere.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202