Projektet / Drejebog / Rekruttering

Rekruttering

Da tidspunktet for foreningsaktiviteterne ved en forenings SFO ligger tidligere end aktiviteterne normalt gør i en idrætsforening, kan det være nødvendigt at rekruttere nye trænere til foreningen.
 
Det kan være ungledere, der efter deres egen skoletid vil have mulighed for at træne SFO børnene. Dette giver mulighed for at få en ny generation af frivillige tilknyttet foreningen eller måske grupper af frivillige der ikke tidligere har haft mulighed for at være frivillige f. eks. på grund af aftenarbejde eller lign.
 
De nye frivillige kan være med til at udvikle foreningens tilbud, og give inspiration til andre måder at agere i trænerrollen. Samarbejdet med pædagogerne i denne model, gør det muligt at bruge forholdsvis unge trænere, idet pædagogerne er der til at støtte op om børnene, således at unglederne kan koncentrere sig om selve aktiviteten.
 
I Nr. Felding valgte man at satse på at rekruttere unge til at stå for aktiviteterne. Der blev annonceret bredt i lokalområdet efter interesserede og også skolen blev brugt som rekrutteringssted. Indgangsvinklen var i første omgang, at de unge der havde lyst var velkomne, og man var villig til at give de unge den støtte der skulle til.
 
Det blev endvidere besluttet at give de unge honorar for deres indsats. Det blev vurderet, at de unge på den måde ville prioritere at blive ungleder frem for at tage et egentlig fritidsjob.
 
Interessen var stor, og der er det første år rekrutteret 24 nye ungledere i alderen 13-17 år til foreningen og flere har tilkendegivet interesse for at komme med i ordningen når der bliver plads.
 
De unge har fået lov at træne i de idrætsgrene som de brænder mest for, så deres engagement i endnu højere grad kan smitte af på børnene.
 
Det var foreningens ansvar at rekruttere, udvælge og ansætte unglederne. De unge kom ligeledes på en uddannelse i regi af DGI, så de dels lærte hinanden bedre at kende og dels blev klædt på med forskellige værktøjer i forhold til det kommende arbejde, i forenings SFO´en.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202