Projektet / Drejebog / Rammer

Rammer

Det er inden opstarten vigtigt at gøre sig overvejelser i forhold til de fysiske rammer og kapacitet som samarbejdet kan råde over i forhold til at udbyde foreningsaktiviteterne til børnene i SFO regi.
 
• Hvor mange foreninger er der lokalt, og hvilke aktiviteter tilbydes, der aktuelt.
 
 
Er det umiddelbart nogle, som børnene vil være interesseret i?
 
• Hvor tæt ligger hallen eller stadion på skolen?
 
• Hvordan er mulighederne for at benytte faciliteterne på skolen eller i nærheden af skolen?
 
• Hvis afstanden til idrætsfaciliteterne er stor, vil det så rent praktisk være muligt,
at børnene kan komme frem og tilbage?
 
• Er der ledig halkapacitet?
 
• Hvis ikke de traditionelle faciliteter er tæt på SFO’en, hvilke muligheder er der så
for aktiviteter i de nære omgivelser?
 
Nr. Felding er et mindre lokalsamfund beliggende 4 km. syd for Holstebro med skole, daginstitution, købmand, idrætscenter og nogle mindre erhvervsvirksomheder. Lokalsamfundet har tradition for et aktivt foreningsliv.
I Nr. Felding er der en paraplyidrætsforening GIF, der har en række forskellige foreninger under sig som badminton, håndbold, fodbold, gymnastik etc. Aftalen blev indgået mellem skolen og formanden for paraplyforeningen. GIF har efter opstarten været meget åben for at udvikle foreningens aktivitetstilbud og at indgå et samarbejde med andre foreninger, der også har været interesseret i at udbyde deres aktiviteter til børnene, som eksempelvis spejderne, rideklubben og Holstebro Atletikklub.
 
I projektet i Nr. Felding ligger SFO’en og hallen i gåafstand, så det er nemt for børn og pædagoger at komme frem og tilbage i forhold til de foreningsaktiviteter, der blev udbudt. I Nr. Felding blev børnene endvidere tilbudt aktiviteten: Dagens sport, som kan være forskellige aktiviteter, og som både kan afvikles på skolens område eller i hallen.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202