Projektet / Drejebog / Opstarten - Fra idé til drift / Nødvendige aktører

Nødvendige aktører

Der vil imidlertid være nogle helt centrale nøglepersoner hos de enkelte aktører, der vil være helt afgørende at få med i projektet, for at det kan lykkedes. Det gælder:

• Skoleledelsen og skolebestyrelsen

• De(n) lokale idrætsforening

• Forvaltningerne på skole og fritidsområderne
 
 
Nøgleaktører - Skolen:

Der er flere aktører, der er relevante at sikre sig opbakning fra skoledelen. Skolelederen og SFH-lederen er begge to helt centrale figurer i gennemførelsen af projektet, og det er derfor nødvendigt, at begge personer ikke alene bakker op om projektet, men at de arbejder aktivt for implementeringen heraf. Hvilken rolle de to skal have og hvordan de kan supplere hinanden vil være meget afhængig af de konkrete kompetencer de besidder, og hvordan arbejdsdelingen i øvrigt er mellem de to funktioner på den enkelte skole.
 
Det anbefales, at projektledelsen fra skolens side skal ligge hos en af de to funktioner. Derudover vil skoleforvaltningen og skolebestyrelsen begge med en aktiv indsats kunne virke fremmende for projektet. De behøves dog ikke nødvendigvis at have en så stor rolle i selve implementeringen af ordningen, men deres formelle opbakning er nødvendig, idet begge aktører formel magt vil have magt til at hindre projektets gennemførelse.
 

Nøgleaktører - Foreningen:

Ligesom på skolen er der også i en forening flere aktører. Foreningsformanden er afgørende for projektets gennemførelse, og denne skal ligesom skole- og SFH-lederen ikke alene bakke op om projektet, men deltage aktivt i projektets gennemførelse. Det anbefales, at projektledelsen fra foreningsens side varetages af formanden, idet denne vil have det rette mandat til på foreningens vegne at indgå diverse aftaler med både skolen og fritidsforvaltningen.

Det er endvidere nødvendigt, at foreningens involvering i projektet også bakkes op af foreningens bestyrelse, idet denne formelt kan hindre foreningens engagement i projektet, men bestyrelsen behøves ikke at have en større rolle i forbindelse med implementeringen af projektet.
 
Nøgleaktører - Fritidsforvaltningen:
 
Ligesom det er nødvendigt at have opbakning fra skoleforvaltningen, gør dette sig også gældende fsva. fritidsforvaltningen, idet implementeringen af en forenings SFO kan ændre i den model hvorefter foreningen normalt opnår tilskud. Se mere herom under gennemgangen af den økonomiske model.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202