Modul 5

Modul 5: I front - unglederuddannelse
 
Formål:
 
De frivillige unge hjælpeinstruktører/-trænere får inspiration til at arbejde med børn generelt i SFO alderen, og inspiration til at føre dem ind i foreningsverdenen til de veldefinerede idrætsgrene (Håndbold, Fodbold, Badminton m.m.) Forløbet foregår i en vekselvirkning mellem praksis og teori. Kurset afholdes/påbegyndes forholdsvis kort tid efter opstarten af SFH’en, således at de unge har gjort sig nogle praktiske erfaringer forud for kurset.
 
 
Indhold:
 
Unglederuddannelsen er en tværgående modulopbygget uddannelse. Uddannelsens formål er at tilbyde unge 13 – 17-årige en teoretisk og praktisk indføring i det frivillige foreningsarbejde samt med udgangspunkt i børneidrætten at kvalificere dem til hvervet som trænere/ledere i foreninger.
 
Dette opnås ved at:

• Styrke de unges personlig kompetence
 
• Give dem et netværk blandt andre unge trænere
 
• Give dem generelle kvalifikationer til foreningsarbejdet og træner/lederhvervet
 
 
Deltagerne opnår ved deltagelsen at:
 
• Få afprøvet om det at undervise andre i idræt er noget for dem
 
• Få en masse inspiration til beskæftigelsen med børn og idræt
 
• Få indsigt i rollen som træner/instruktør
 
• Blive bevidste om deres muligheder i relation til foreningsengagement
 
 
Deltagerkreds:
 
Ungledere
 
 
Varrighed:

A: Et internatforløb
B: Et weekend forløb
C: Et forløb over flere aftener eller en kombination af A, B og C
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202