Modul 4

Modul 4: Idræt, leg, bevægelse og samarbejde - 4 timer
 
Modulet udbydes af DGI. Fsva. gennemgangen af den på skolen anvendte pædagogiske tilgang for foreningen, kan denne undervisning varetages af enten pædagogerne selv, en ressourceperson fra skolen eller fra PPR. Dette aftales nærmere mellem DGI landsdelsforeningen og den lokale skole.
 
Formål:

Pædagogerne, foreningsinstruktører og de unge trænere får sammen inspiration til og viden om, hvordan man i fællesskab får skabt de bedste forudsætninger for at børnene i SFO`en får lyst, mod og vilje til at deltage foreningsaktiviteterne. Forløbet veksler mellem praksis og teori.
 
Pædagoger og de unge trænere har endvidere mulighed for på kurset at få talt sammen og få dannet relationer forud for opstarten af Forenings SFO’en.
 
 
Indhold:

• Idræt, leg og bevægelse
 
• Glæden sættes i centrum
 
• Finde et fælles sprog og forståelse
 
• Kroppen er hovedsagen
 
• At udvikle, planlægge, afprøve og evaluere aktiviteter i praksis
 
• De voksne som rollemodel
 
• Samarbejdet mellem ungledere og pædagoger – hvem gør hvad?
 
• Gennemgang af roller og cases
 
• Introduktion til anvendt pædagogisk tilgange på den aktuelle skole
 
 
Deltagerkreds:
 
Pædagoger, ungledere og øvrige instruktører, der skal stå for foreningsaktiviteterne i SFO-tiden.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202