Modul 2

Modul 2: Orienteringsmøde for interessenter - 2 timer
 
Orienteringsmødet afholdes i samarbejde med DGI, de(n) lokale idrætsforening(er), skole og SFH-Ledelsen.
 
Formål:
 
At de forskellige aktører og interessenter får en fælles forståelse for konceptet, og for idrættens, legens og bevægelsens betydning for børns trivsel og læring.
 
 
Indhold:
 
• Forenings SFH konceptet og ideen med et samarbejde mellem skolen og den
eller de konkrete idrætsforeninger fremlægges.
 
• Idræt, leg og bevægelses betydning for børns trivsel og læring.
 
• Hvordan kan man som forælder støtte sit barn i at være aktiv.
 
• Hvad en Forenings SFO kan betyde for lokalsamfundet
 
• Spørgsmålsrunde
 
 
Deltagerkreds:
 
• Skolens personale: ledere, lærere, pædagoger og det praktiske personale.
 
• Fællesforeningsformand, foreningsledere, holdledere, trænere og unge
hjælpetrænere.
 
• Forældre til børn på skolen, og forældre til de unge hjælpetrænere.
 
• Øvrige interesserede i lokalsamfundet
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202