Modul 1

Modul 1: Idrætsforeningen klar parat - 2 timer
 
Formål:
 
At idrætsforeningen/foreningerne opnår en bred forståelse for konceptet bag en forenings SFO, hvilke opgaver foreningen typisk vil skulle løfte selv eller i samspil med skolen, samt en drøftelse foreningens konkrete muligheder og udfordringer i forhold til praktiske forhold som f.eks. lokaler, tidspunkter på dagen, økonomi i forhold til faciliteter, rekruttering og evt. aflønning af ungledere.
 
Modulet kan evt. indgå som et led i idrætsforeningernes egen afklaring af, hvorvidt de ønsker at indgå i et samarbejde med skolen eller ej.
 
 
Indhold:
 
• Gennemgang af Forenings SFO konceptet med særligt fokus på muligheder og
konsekvenser for idrætsforeningen og lokalsamfundet ud fra en overordnet tilgang.
 
• Samarbejde med skolen.
 
• Praktiske forhold
 
• Introduktion til anvendte pædagogiske principper
 
• Konkret drøftelse af hvilke muligheder der lokalt er til stede i forhold til foreningens/foreningernes organisering, ressourcer, økonomi, lokaler etc.
 
 
Deltagerkreds:
 
Foreningsledere og trænere fra forskellige interesserede idrætsgrene.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202