Modellen

En forenings SFO er et samarbejde mellem en SFO og en eller flere lokale foreninger om at udbyde fritidsaktiviteter til børnene i 0.-4. klasse i SFO tiden. Børnene får derved en nem adgang til at afprøve mange forskellige aktiviteter, og derved forbedres rammevilkårene for børnenes idræts- og aktivitetsudøvelse, og børnene vil opnå et højere fysisk aktivitetsniveau, som både vil gavne deres almene sundhedstilstand og deres indlæringsevne.
 
SFO’ens samlede aktivitetstilbud til børnene øges samtidig med, at børnene får afviklet deres fritidsaktiviteter, mens de er i SFO. De har således allerede været til f. eks. håndbold eller gymnastik, når de bliver hentet af forældrene om eftermiddagen. Foreningsaktiviteterne er et supplement til SFO’ens øvrige aktivitetstilbud. Ordningen indebærer således, at der er mere ro og tid til samvær i familierne efter skoletid.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202