Projektet / Resultatrapport / Metode

Metode

Resultatrapportens indhold bygger på en række interviews og spørgeskemaundersøgelser:

• Interview med ungledere foretaget af DGI
 
• Interview med foreningerne foretaget af DGI
 
• Interview med Per Østergaard foretaget af DGI
 
• Interviews med Pædagoger i SFO foretaget af Udvikling & Strategi
 
• Spørgeskema – Forældre i 0. – 4. klasse, før og efter opstarten
 
• Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet ungledere
 
• Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet foreningsledere
 
• Spørgeskema udarbejdet af GIF målrettet forældrene

Indsamlingen af empiri er foregået i et samarbejde mellem Nr. Felding skole og SFH, DGI, GIF og Udvikling og Strategi, Holstebro Kommune. Den samlede mængde empiri belyser projektet fra en lang række relevante og interessante vinkler. Det er dermed muligt at konkludere og vurdere projektet på baggrund af behandling af mængden af empiri. Foreliggende rapport har imidlertid fokus på en formidling af de resultater, som etableringen af Forenings SFO’en har genereret. Den indsamlede empiri belyser imidlertid også en lang række andre og mere procesorienteret forhold, og disse har blandt andet dannet grundlag for udarbejdelsen af drejebogen.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202