Medlemstal

Overordnet set har alle idrætsområderne i foreningen oplevet en stigning i medlemstallet fra 2011 til 2012 i gruppen af 0-12 årige, hvor antallet af medlemmer mellem 0 og 12 år er gået fra 219 medlemmer i 2011 til 469 medlemmer i 2012. Dette er en stigning på 114 %, altså mere end en fordobling af medlemmerne i denne aldersgruppe.

Samlet set er Nr. Felding GIF gået fra at have 408 medlemmer i 2011 til i 2012 at have 669 medlemmer i alle aldersgrupper.

Foreningsformand, Per Østergård, oplyser, at der udover stigningen i antallet af børnemedlemmer også opleves en stigning i antallet af nye voksenmedlemmer blandt andet på grund af oprettelsen af en løbeklub. Idet løbeklubben først er blevet oprettet i 2013, figurerer disse medlemmer ikke i medlemsstatistikken, som er blevet opgjort pr. udgangen af december 2012.

Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202