Projektet / Drejebog / Kommunikation / Medarbejdere i SFHen

Medarbejdere i SFHen

- Hvilken rolle skal vi have i samspillet med de frivillige?
 
- Hvem bestemmer indholdet af aktiviteterne?
 
- Skal vi også spille håndbold, fodbold og badminton?
 
- Skal frivillige overtage vores arbejde?
 
- Hvem skal tage i mod afbud til kampe og turneringer i fritiden?
 
- Hvordan får vi børnene fragtet frem og tilbage?
 
- Hvordan med alle de aktiviteter vi plejer at lave i SFO’en, vil der fortsat være tid til dem?
 
- Hvordan vil ordningen få indflydelse på den måde, som vi dækker vagter ind og
organisere os i det daglige?
 
- Hvem har det pædagogiske ansvar for børnene?
 
I Nr. Felding blev medarbejderne løbende orienteret om projektet på personalemøder, men mange af spørgsmålene på ovenstående blev først besvaret helt op til start, eller efter at projektet havde kørt et stykke tid. Dette skyldes ikke mindst, at der i Nr. Felding løbende blev udviklet på projektet parallelt med, at erfaringerne blev gjort. Kommunikationen forud for starten, har imidlertid bevirket, at der ikke fra medarbejdernes side har været udtrykt bekymring for, hvorvidt de frivillige har skullet overtage medarbejdernes rolle og arbejde.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202