Projektet / Resultatrapport / Hvorfor Forenings SFO?

Hvorfor Forenings SFO?

Fordi en forenings SFO på kort sigt vil betyde:

• Mere idræt for færre penge og en opprioritering af den danske frivillighedskultur
 
 
Fordi en Forenings SFO på lang sigt vil betyde:

• At flere børn klarer sig bedre igennem folkeskolen og efterfølgende får en uddannelse

• En samfundsmæssig besparelse på sygehusområdet
 
• En generel højnelse af befolkningens sundhedstilstand
 
 
Dette vil ske fordi, at idrætten har potentiale til:
 
• At skabe spænding, leg og bevægelsesglæde
 
• At virke sundhedsfremmende og forebyggende
 
• Inklusion og integration i forhold til udsatte grupper
 
• Indlæring og udvikling af sociale kompetencer
 
• Opbygning af realkompetencer gennem udvikling af kompetencer fra frivilligt
leder- og trænerarbejde, som kan overføres til eksempelvis arbejdsmarkedet
 
• Til at styrke samfundets ‘sammenhængskraft’ gennem opbygning af menneskelige tillidsrelationer, og foreningsidrætten kan fremme en demokratisk
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202