Projektet / Drejebog / Hvorfor Forenings SFH

Hvorfor Forenings SFH

Fordi en Forenings SFO på kort sigt vil betyde:
 
Mere idræt for færre penge og en opprioritering af den danske frivillighedskultur.
 
 
Fordi en Forenings SFO på langt sigt vil betyde:
 
• At flere klarer sig bedre igennem folkeskolen og efterfølgende får en uddannelse
 
• En samfundsmæssig besparelse på sygehusområdet
 
• En generel højnelse af befolkningens sundhedstilstand
 
 
Det vil ske fordi, at idrætten har potentiale til:
 
• At skabe spænding, leg og bevægelsesglæde
 
• At virke sundhedsfremmende og forebyggende.
 
• Inklusion og integration i forhold til udsatte grupper.
 
• Indlæring og udvikling af sociale kompetencer.
 
• Opbygning af realkompetencer gennem udvikling af kompetencer fra frivilligt
leder- og trænerarbejde, som kan overføres til eksempelvis arbejdsmarkedet.
 
• Til at styrke samfundets ‘sammenhængskraft’ gennem opbygning af
menneskelige tillidsrelationer, og foreningsidrætten kan fremme en demokratisk
praksis.
 
• Projektet har en positiv effekt på arbejdsmiljøet idet vi oplever at eleverne i
dagtimerne er mere rolige og i harmoni med sig selv.
 
• Vi oplever at projektet har en almen inkluderende effekt på skolelivet for
eleverne og i samfundslivet, fordi konceptet netop understøtter ”der skal være
plads til alle”
 
• Vi oplever at der er en højere grad af accept i nærmiljøet af det enkelte barn og
at der
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202