Gode råd

Forberedelsen af henholdsvis SFO’en og foreningen forud for en endelig beslutning om at indgå i et samarbejde om oprettelsen af en Forenings SFO kan være fuldstændig afgørende for om implementeringen bliver en succes.
 
Forenings SFO’en er på mange måder en helt ny måde at tænke tilbuddet i en SFO og medfører helt nye samarbejder og roller for begge parter. Pædagoger og frivillige er dem, der kommer til at stå i første række, og deres lyst og engagement i projektet kan derfor betyde enten succes eller fiasko.
 
Hvor lang tid det tager, og hvad der konkret kræves, førend en SFO eller en forening er klar til at indgå i samarbejdet vil være fuldstændig individuelt og være både personafhængigt og kulturelt bestemt.
 
I Nr. Felding var planlægningen og forberedelsen af henholdsvis medarbejdere og frivillige i gang i ca. 1 års tid før opstarten af SFO’en. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at der her har været brugt lang tid i forhold til selve konceptudviklingen af ideen, særligt mellem skolelederen og foreningsformanden.
 
Det vil derfor formentlig kunne gøres hurtigere langt de fleste steder, men det er vigtigt for succes, at begge aktører får lov at modne. Hvis der op til opstarten er for mange ubesvarede spørgsmål kan det give modstand til projektet, og derved hindre en succesfuld implementering.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202