Formål

Visionen med Forenings SFO i Nr. Felding er at skabe rammerne for en fremtidssikret,
dynamisk og foreningsbaseret SFO med sundhed, sociale kompetencer og et frivilligt engagement som bærende værdier. Formålet er endvidere at skabe en bedre sammenhæng med og overgang mellem SFO og foreningslivet for børnene både i forhold til at styrke børnenes muligheder for at dyrke idræt, men også i den pædagogiske tilgang til børnene så der begge steder opleves et anerkendende og inkluderende miljø.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202