Projektet / Resultatrapport / Foreningsudvikling

Foreningsudvikling

Foreningen eller foreningerne er sammen med skolen/SFO’en en helt central aktør i dannelsen af en forenings SFO. Det har derfor været vigtigt at få dokumenteret og beskrevet de mest centrale forandringer og resultater, som Forenings SFO’en har givet den lokale forening.


Resultater

  • Foreningen har fået en stigning i medlemstallet i aldersgruppen 0-12 år på 114 % svarende til 250 børn

  • Der opleves endvidere en stigning i antallet af voksne medlemmer

  • En ændret tilgang til sport med mere fokus på leg og bevægelse end på at vinde

  • En forening der kan rumme ALLE børn uanset deres forudsætninger

  • Der er sket en udvidelse af foreningsaktiviteterne

  • Foreningen har fået 24 nye ungledere på kontrakt, og der har kun været få skeptikere

  • Foreningen har opnået en større synlighed i lokalsamfundet og er blevet et omdrejningspunkt for fællesskab

  • En tilpasning af foreningens organisationsstruktur

  • Et styrket samarbejde med andre foreninger

 

Metoder

Interview med foreningsformand Per Østergaard, medlemsstatistik, interview med ungledere og spørgeskema til foreningsledere.

Det skal bemærkes, at der i dette afsnit alene er fokus på resultater for foreningen, hvorfor aktiviteter uden for foreningens regi ikke er medtaget.


Analyse

Resultaterne for foreningen er flersidige, hvorfor disse her i resultatrapporten er delt op på medlemstal og aktivitetsudbud, rekruttering af ungledere og frivillige og forandringer i foreningsstrukturen.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202