Projektet / Resultatrapport / Foreningsudvikling / Foreningsstruktur

Foreningsstruktur

Foreningsformand, Per Østergaard, oplyser, at konceptet har medført en ændret
tilgang til idræt i foreningen, hvor holdsport og enkeltsport bliver blandet, og der er nu mere fokus på leg i stedet for at vinde.
 
Det har krævet mange ressourcer at få alle foreningsledere med på ideen og få gjort op med den mere traditionelle måde at tænke foreningsarbejde på. Det er derfor vigtigt, at andre foreninger får forholdt sig til, hvilken kultur der aktuelt er i foreningen, og hvordan denne kan spille sammen med en Forenings SFO, som vil have til formål at kunne rumme alle børn uanset deres evner og motivation for at deltage i foreningsaktiviteterne.
 
Det har ikke alene været arbejde med at ændre på kulturen i foreningen, det har også været nødvendigt at tilpasse organiseringen i foreningen. Der er dels sket en slankning af foreningen, fordi der har været behov for både en smidig beslutningsproces, men også fordi der har været behov for at frigøre ressourcer i foreningen til de enkelte opgaver. Der er endvidere blevet oprettet et SFO-udvalg i foreningen med forældrerepræsentanter for både børn og ungledere i SFO’en.

Profilering af foreningen i forbindelse med oprettelsen af Forenings SFO’en har skabt meget positiv omtale og et andet syn på foreningen lokalt, hvilket skaber en synergieffekt som eksempelvis oprettelsen af en løbeklub med forældre, der ikke tidligere har været engageret i foreningen, en foryngelse af bestyrelsen og positive tilkendegivelser fra andre foreninger som spejder, atletik, karate og rideklub.
 
Succesen medfører imidlertid også en udfordring for foreningen, idet den har ramt loftet for lokale tilskud, men det har ikke stoppet lysten til at videreudvikle på projektet, og foreningen er pt. ved at gøre sig overvejelser i forhold til tiltag for de børn, der aldersmæssigt ikke er omfattet af SFO-ordningen.
 
Forældrene er overordnet set meget begejstrede for det nye koncept, men enkelte forældre peger på udfordringer i forhold til, at børnene ikke deltager i turneringer som i andre foreninger, hvilket for nogle børn kan udgøre en motivationsfaktor for at fortsætte. Ligesom der også bliver peget på, at der med den nuværende ordning ikke er tilbud om foreningsaktiviteter, såfremt der er børn, der af den ene eller anden årsag fravælger SFO-ordningen som et pasningstilbud.
 
Foreningslederne er i en spørgeskemaundersøgelse blevet bedt om at vurdere forskellige aspekter i forhold til implementeringen af Forenings SFO’en og udviklingen af GIF, herunder hvad der er vigtigst for dem i forbindelse med Forenings SFO’en. Her svarer 100 %, at det vigtigste er mere sport til børn, 56 % peger på Forenings SFO’en som en rekrutteringsplatform for kommende ledere og for fastholdelse af medlemmer efter 4. klasse. Endelig peger 44 % på, at det er vigtigt med en bedre udnyttelse af træningsfaciliteterne og 33 % på flere medlemmer til deres afdeling.
 
Foreningslederne er endvidere blevet spurgt om, hvilken betydning de tror, det har, at børnene bliver trænet af unge mennesker samt Forenings SFO’ens potentiale i forhold til at være frivillig leder i foreningslivet. Det fremgår af undersøgelsen, at 77 % af foreningslederne vurderer, at det har betydning, at børnene bliver trænet af de unge, og at de generelt vurderer Forenings SFO’en positivt i forhold til at være frivillig i foreningen.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202