Projektet / Drejebog / Kommunikation / Foreningsledere og trænere

Foreningsledere og trænere

- Hvem i foreningen kan træne allerede fra kl. 13.30?
 
- Kan vi rekruttere nok nye trænere og ungledere? – Og er de ansvarlige?
 
- Hvad skal jeg nu lave i klubben, når jeg ikke mere kan træne det hold jeg plejer?
 
- Kan vi leje hallen - og har vi råd til det?
 
- Hvordan kommer det til at passe ind med aktiviteterne til de øvrige medlemmer
af foreningen?
 
- Hvad giver forenings SFO’en af muligheder for foreningen i øvrigt?
             • Nye aktiviteter?
             • Nye medlemmer?
             • Samarbejde med andre foreninger?
 
- Hvordan kan vi på bedste vis integrere de nye frivillige i klubben?
 
- Hvem skal stå for kontakten til unglederne?
 
- Må unglederne få løn, og hvad med de andre frivillige i klubben?

Formanden for GIF har løbende informeret og været i dialog med foreningens ledere og trænere.
 
Det har endvidere været formanden, der har haft dialogen med de nye ungledere, både i forhold til den generelle adfærd, der forventedes af dem i foreningsregi, men også i forhold til den daglige træning. Kommunikationen med unglederne har vist sig at fungere bedst via en lukket facebookgruppe.
 
GIF har i projektperioden løbende haft en tæt dialog med forældre og børn i forhold
til at få tilpasset aktivitetsudbuddet til de ønsker der har været blandt børnene, ligesom foreningen har været i dialog med andre foreninger, der har ønsket at udbyde deres aktiviteter til børnene i forenings SFO regi, og også givet disse foreninger en platform.
 
Per Østergaard:
”En anden pointe i forhold til kommunikationen med borgerne og foreningsfolk er
sprogbrug. Der er en helt speciel sprogform der bliver brugt i skoleregi, der er ret svært at forstå. Det skal være tale sprog så alle forstår hvad der bliver sagt.”
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202