Projektet / Drejebog / Økonomi / Foreningen

Foreningen

Økonomien ved drift af en Forenings SFH kan være forskellig fra sted til sted.
Men generelt vil foreningen, der vil etablere en Forenings SFH have følgende driftsudgifter:
 
• Løn til ungleder under 18 år
 
• Lokaleudgifter
 
• Diverse udgifter (kursusudgifter, administration, rekvisitter, stævne, forsikring
og PR)
 
Nr. Felding GIF har man haft følgende udgifter:
Løn til ungleder under 18 år. kr. 50,- pr. time pr. ungleder ( 2 ungleder pr. time)
Lokaleudgifter kr. 109,- kr. pr. time (Lokaletilskud fra kommunen er fratrukket)
Diverse udgifter jfr. ovenstående er kr. 170,- pr. aktivitetsmedlem.
I Nr. Feldings GIF tilbyder forskellige aktiviteter 4 timer dagligt mandag-fredag, dvs. 20 timer ugl. i SFO-tiden for børn fra 0-4 kl.
I løbet af en uge benytter hvert barn fra 0.-4. kl. af næsten 3 aktiviteter eller pt. 281 aktivitetsmedlemmer (100 børn x 2,8 akt.)
 
Udgift pr. aktivitetsmedlem udgør:
Løn til ungledere (2 ungleder pr. time) 249,- kr. pr. akt.medlem.
Halleje kr. 207,- pr. akt.medlem.
Diverse udgifter kr. 170,- pr. akt.medlem.
_________________________________
Udgift i alt pr. akt. medlem kr. 626,- kr.
 
Finansiering:
De samlede udgifter for Nr. Felding GIF er dækket af skolen/SFO med kr. 600,- pr. akt. medlem. Derudover vil der afhængig af de generelle kommunale tilskudsregler inden for kultur/fritidsområdet evt. yderligere kunne opnås et medlemstilskud/aktivitetstilskud. I Holstebro Kommune har foreningen her opnået et tilskud på kr. 200,- pr. akt. medlem.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202