Projektet / Drejebog / Kort projektbeskrivelse / Forældrebetaling

Forældrebetaling

Hvordan den konkrete forældrebetaling udmøntes i forhold til børnenes deltagelse i
foreningsaktiviteterne vil meget afhænge af lokale forhold, herunder den eller de eksisterende foreningers størrelse og muligheder og størrelsen af de tilskud som foreningerne har mulighed for at få via kommunen.
 
I Nr. Felding var foreningsaktiviteterne udgiftsneutrale for forældrene. SFO’en betalte
foreningen af deres aktivitetsbudget for at ”levere” aktiviteter for børnene i SFO’regi. Om
dette vil kunne lade sig gøre andre steder, vil som nævnt afhænge af de lokale forhold.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202