Projektet / Drejebog / Kommunikation / Forældre og børn

Forældre og børn

- Hvad koster det? Og skal vi betale pr. aktivitet?

- SKAL børnene deltage i idrætsaktiviteterne eller må de selv bestemme?
 
- Hvem har ansvaret for børnene, når de er i hallen?
 
- Kan unglederne håndtere børnene?
 
- Hvad er pædagogernes opgave i hallen?
 
- Vil der fortsat være ”normale” SFO aktivitetstilbud?
 
- Hvad med idrætsturneringer?
 
- Skal vores børn også gå til fodbold efter SFO?
 
- Må børnene gå hjem fra SFO’en, og komme tilbage og deltage i aktiviteten?
 
- Kan vi hente vores børn i hallen?
 
- Hvem sørger for, at børnene kommer frem og tilbage og bliver klædt om?
 
- Hvad med skiftetøj?
 
- Hvem skal vi melde afbud til?
 
I Nr. Felding var der både hustandsomdelt informationspjecer om forenings SFO’en, konceptet blev forklaret til forældremøder i de enkelte klasser og forældrene var også inviteret til et fællesmøde. Derudover har der løbende været dialog med forældrene fra pædagoger, SFH-leder, skoleleders og foreningsformandens side. Der blev også tidligt i forløbet oprettet en side på facebook.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202