Projektet / Resultatrapport / Familieliv

Familieliv

Forenings SFO’en påvirker ikke alene børnenes aktivitetsniveau, men også familiernes hverdag. En af tankerne bag etableringen af projektet var, at det skulle være med til at lette familiernes hverdag og dermed være et opgør mod ulvetimen i de enkelte familier ved, at børnene har afviklet deres idræt, når de var færdige med SFO’en. Dette skulle gerne give mere tid til samvær og lektielæsning.

Resultater

  • 84 % af forældrene mener, at Forenings SFO’en enten har et god eller meget god indvirkning på familiens hverdag

  • Antallet af meget travle eller stressede familier er faldet fra 23 % til 2,5 %

  • Andelen af familier med en tilpas hverdag er steget fra 10 % til 25 %

  • Forældrene vurderer overordnet, at Forenings SFO har en positiv indvirkning på familielivet, og at ordningen primært bidrager ved, at det giver familien mere tid og ro til samvær

 

Metode

Familiernes oplevelse af effekterne af Forenings SFO’en på deres hverdag er blevet evalueret både ved et spørgeskema, som er udarbejdet af GIF og et spørgeskema udarbejdet af SFO’en.

I spørgeskemaet fra GIF blev forældrene spurgt om:

  • Hvilken virkning på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget dårlig og 5 meget god, føler du, at Forenings SFO har på din families hverdag, og forældrene havde endvidere mulighed for at uddybe deres svar

 

I spørgeskemaet fra SFO’en blev forældrene spurgt om:

  • Jeres hverdag: På en skala fra 1-5, hvor travl vurderer du/I jeres hverdag i dag?

Forældrene blev stillet dette spørgsmål både før og efter opstarten af Forenings SFO’en.


 

Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202