Projektet / Resultatrapport / Familieliv / Effekt på hverdagen

Effekt på hverdagen

I forhold til forældrenes uddybende bemærkninger var der, på nær en enkelt bemærkning, alene positiv respons på ordningen i forhold til mere tid og samvær med børnene. Nedenstående citater er kendetegnende for forældrenes respons.

”Det letter hverdagen rigtig meget, da man ikke skal skynde sig at lave lektier, lave mad og ud af døren for at nå til sport.”

”Vi har meget glæde af at aktiviteterne ligger i "sfh-tiden". Jeg vil gerne at mine børn er aktive, og på denne måde kan vi bedre hygge hjemme og der er mere tid til at nyde hinanden når vi så kommer hjem.(Og det gælder også storebror som er ungleder)Det er dejligt man ikke skal afsted til sport så snart han kommer hjem og aftensmaden kan indtages stille og roligt.”

”X er ikke den store idrætsudøver og umulig at få afsted til sport i fritiden, men vil gerne deltage gennem Forenings SFH.”

”Mere ro på familien til aften. Tid til at lave lektier samt få aftensmad samlet i familien. Mere overskud til at mindre søskende der ikke går i SFH kan gå til fysisk aktivitet sidst på eftermiddagen.”

Før opstarten af Forenings SFO’en angav 23 %, at de havde en stressende eller meget travl hverdag. 66 % af forældrene angav, at de havde en travl men overskuelig hverdag og 11 % havde en tilpas hverdag. 1 % angav, at de havde god tid.

Sammenholdt med målingen efter opstarten af Forenings SFO’en tegner der sig et billede af, at familierne alt andet lige har fået mindre travlt i hverdagen.

Andelen af stressede eller meget travle familier er faldet fra 23 % til 3 %, og procentdelen af respondenter med en tilpas hverdag er steget fra 10 til 25 %.

Der skal dog tages forbehold, idet populationen ikke er nær så stor efter opstarten af SFO’en.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202