Projektet / Resultatrapport / Børnenes aktivitetsniveau

Børnenes aktivitetsniveau

Et af hovedformålene med Forenings SFO’en i Nr. Felding var at øge børnenes
aktivitetsniveau.
 
Resultater

• 100 % af børnene i 0.-4. klasse er foreningsaktive efter opstarten af Forenings
SFO’en. Før opstarten var 76 % af børnene forenings aktive
 
• Det gennemsnitlige aktivitetsniveau pr. barn er steget fra 1,3 til 2,2 aktiviteter om
ugen efter opstarten af Forenings SFO’en. Dertil skal lægges ”dagens sport” som
mange børn gør brug af
 
• Børnene får afprøvet flere sportsgrene og deltager i flere aktiviteter, end de ville
have gjort, hvis Forenings SFO ikke fandtes
 
• På grund af mere ro bliver der nu tilbudt op til dobbelt så mange kreative aktiviteter
i SFO’en end før opstarten
 
 
Metode
 
Spørgeskema fra SFO’en til forældrene både før og efter opstarten af SFO’en omkring børnenes generelle aktivitetsniveau på ugentligt basis. Spørgeskema fra GIF efter opstarten af SFO’en til forældrene om Forenings SFO’ens indvirkning på børnene og oplevelserne med aktivitetstilbuddene i Forenings SFO. Herunder også kommentarer fra forældrene.
 
 
Stigning i aktivitetsniveau

Børnenes aktivitetsniveau er i høj grad steget efter etableringen af Forenings SFO’en, og undersøgelsen viser, at alle børn nu er aktive i større eller mindre omfang. Statistikkerne viser, at alle børn nu er foreningsaktive, og at der er sket en gennemsnitlig stigning i antal aktiviteter pr. barn pr. uge fra 1,3 aktivitet til 2,2 aktiviteter pr. uge. Denne stigning ses også ved, at børnene førhen gik til maksimalt tre aktiviteter om ugen, hvilket efter opstarten af forenings SFO’en er steget til fem aktiviteter. Dertil skal lægges aktiviteten ”dagens sport”, som også udbydes i SFO’en, og som børnene melder sig til på dagen.
 
Derudover understøtter forældrenes kommentarer Forenings SFO’ens afgørende betydning for børnenes aktivitetsniveau, idet der pointeres, at børnene ikke ville få mulighed for det samme antal aktiviteter, hvis disse lå om eftermiddagen og aftenen.
 
”Mit barn går til meget mere sport end han gjorde før og er vild med at røre sig, og kan nu gøre det i eftermiddagstimerne. Ellers ville vi have sat nogle begrænsninger på hvor mange sene eftermiddage og aftener han skulle være hjemmefra” (En forælder)

Forenings SFO’en giver dermed nogle gode rammer i forhold til at opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om én times motion dagligt, idet børnene her har mulighed for dagligt at deltage i en aktivitet.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202