Projektet / Resultatrapport / Trivsel / Forældrenes mening

Forældrenes mening

Forældrenes vurdering af børnenes trivsel

Det fremgår af undersøgelsen, at forældrene generelt vurderer, at der er sket en bedring i børnenes trivsel efter opstarten af Forenings SFO’en. Der er således efter opstarten ikke nogen børn, der har det dårligt eller meget dårligt, og antallet af børn, der har det nogenlunde, er reduceret fra 16 % til 7 %.

Hertil skal det dog bemærkes, at der tages forbehold for resultatet, idet datagrundlaget i anden omgang ikke har den samme population som den første måling.

Resultatet viser, at 93 % af forældrene vurderer, at Forenings SFO’en har en god eller meget god virkning på børnene, og at Forenings SFO’en dermed har haft en positiv indflydelse på børnenes trivsel.

Forældrene har haft mulighed for at uddybe indvirkningen af Forenings SFO’en på børnenes trivsel, og overordnet fremhæver forældrene, at børnenes mulighed for at bevæge sig meget i SFO-tiden og muligheden for at prøve forskellige aktiviteter har en positiv effekt på børnenes trivsel:

”Han går frivillig til det i stedet for før, hvor det var halv vejs tvang i ulvetimen.”

”Meget energi bliver brugt på en god måde, hvilket medfører glade og motiverede børn resten af dagen.”

”Han går til noget som han ellers ikke ville komme til, får brugt sig selv hver dag, får en masse succes oplevelser, som betyder at der kommer en glad dreng hjem.”

”Den yngste har aldrig været specielt interesseret i sport, men han går til 3 ting i løbet af ugen nu. Den ældste har fået lov til at gå til nogle af de ting vi før har sagt nej til pga. ressourcer”

Forældrene oplever som udgangspunkt glade og motiverede børn samt færre konflikter både i SFO-tiden og med søskende derhjemme. Forældrene oplever, at den øgede bevægelse medfører at børnene får mere positiv energi:

”Vores barn er glad, velafbalanceret og tilfreds efter fysisk aktivitet. Vi oplever at der er færre konflikter med mindre søskende i hjemmet sidst på eftermiddagen og hun kan bedre koncentrerer sig fagligt - lave lektier.”

Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202