Projektet / Resultatrapport / Foreningsudvikling / Aktivitetsudbud og samarbejde

Aktivitetsudbud og samarbejde

Det har været en vigtigt del af projektet at få flest mulige børn til at deltage i foreningsaktiviteterne, og det har derfor været vigtigt for foreningen både at få flere børn til at deltage i de eksisterende tilbud, men også at udvikle foreningens tilbud i forhold til de behov børnene har.

Derfor har foreningen udover tilbuddene håndbold, gymnastik, badminton og fodbold været åben i forhold til dialog og samarbejde med andre foreninger, der ønskede at byde ind med nye aktiviteter til børnene ved brug af forenings SFO’en som platform.

Det har bl.a. betydet, at GIF i samarbejde med Ulfborg Karateklub har oprettet en karateafdeling, og at der er indgået samarbejdsaftaler med Holstebro Atletikklub og den lokale spejderforening om at arrangere aktiviteter for børnene. I forhold til unglederne er aftalen, at det er den pågældende forening, der er ansvarlig for aktiviteten, og at GIF stiller ungledere til rådighed efter behov. Der er endvidere dialog med den lokale rideklub i forhold til at indgå i et samarbejde.

Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202