Projektet / Drejebog / Kort projektbeskrivelse / Aktivitetsskema

Aktivitetsskema

Aktivitetsskema
 
Skemaet med foreningsaktiviteter er lagt således, at alle børn har mulighed for at deltage i mindst en foreningsaktivitet om dagen. Derudover er der også tilbud om dagens sport. Efter en prøveperiode tilmelder forældrene børnene til de aktiviteter, som børnene ønsker at gå til, således at medarbejderne og de frivillige ved, hvor mange børn i f.eks. 2. klasse, der skal med til håndbold om tirsdagen.
 
Det er udgangspunktet, at børnene deltager i aktiviteterne efter tilmeldingen, hvorimod
børnene har mulighed for på dagen at tage stilling til, om de har lyst til at deltage i dagens sport.
 
Dagens sport er et ad hoc tilbud, hvor der tilbydes forskellige former for aktiviteter, som børnene så kan vælge til eller fra efter lyst. Det kan være en indgangsdør til enten at få afprøvet konkrete idrætsgrene af eller der er mulighed for at have en time med forskellige lege, men en høj grad af fysisk aktivitet.
 
Foreningsaktiviteterne tilbydes parallelt med SFO’ens øvrige kreative aktiviteter, men det er foreningsfrivillige, der har ansvaret for indholdet af foreningsaktiviteten og for at få aktiviteten afviklet, mens pædagogerne har ansvaret for at støtte op om det enkelte barns deltagelse.
 
Da det er en del af SFO’ens samlede aktivitetstilbud betyder det også, at SFO’en har ansvaret for børnene under foreningsaktiviteten, og at aktiviteterne skal udføres under rammer, der er forenelige med de regler, der i øvrigt er gældende for SFO’en.
Per Østergård | Harald Damtofts vej 63, Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202